Козловський Володимир Олександрович

Викладач ВНТУ

Резюме

Профіль Scopus: 
Профіль Бібліометрика української науки http://nbuviap.gov.ua/
Профіль GOOGLE SCHOLAR:


Народився 21 січня 1950 року.
Кандидат економічних наук, доцент, з 1997 року - професор Міжнародної кадрової академії.
У 1972 році закінчив з відзнакою Київський політехнічний інститут. З 1972 року по даний час працює у Вінницькому національному технічному університеті. З 1982 по 2002 рік та з 2007 по 2010 рік – завідувач кафедри економіки промисловості і організації виробництва. З 2010 року - професор цієї кафедри, яка змінила назву на кафедру економіки підприємства та виробничого менеджменту.
Науковий інтерес: проблеми розвитку виробничого менеджменту та підприємництва. Автор більш як 170 наукових праць, 5 монографій, 20 навчальних посібників. З 1995 по 2010 рік за сумісництвом працював заступником директора Вінницького інституту економіки Тернопільського національного економічного університету, є одним із фундаторів цього навчального закладу.
Освіта: Київський політехнічних інститут (1972 р., «Радіотехніка»), отримана кваліфікація: кваліфікація радіоінженер
Кандидат економічних наук, 08.00.05 «Экономика, организация управления и планирования народного хозяйства (промышленность)»,  
дисертація: «Совершенствование организации внутризаводского хозрасчета - важный резерв повишения эфективности производства».
Доцент кафедри економіки промисловості та організація виробництва.
Стаж науково-педагогічної роботи – 49 років.
Підвищення кваліфікації : 
Стажування на ТОВ ремонтно-монтажний комбінат «Торгтехніка» з 01.03.2021 по 31.03.2021 р.
Вид документу: довідка за підписом керівництва підприємства про проходження стажування №26-21 від 30.03.2021, наказ ВНТУ № 70-оп від 09.03.2021.
Тема: "Поглиблення знань та навичок використання новітніх підходів до організації виробничої, комерційної та зовнішньоекономічної діяльності"

Особистий персональний сайт  http://www.vak.vinnitsa.com/
 

Публікацій 117

Електронна пошта kozlovskyi@vntu.edu.ua