Козловський Володимир Олександрович

Викладач ВНТУ

Навчально-методична робота

Методичні вказівки (13)

1. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Основи підприємництва» та індивідуальні (розрахункові) за-вдання для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» освітньої програми «Менеджмент виробничої та комерційної діяльності» / Укладач В. О. Козловський. – Вінниця : ВНТУ, 2022.– 62 с.
2. Методичні вказівки до самос-тійної роботи з дисципліни «ЗЕД підприємства» та індивідуальні розрахункові завдання для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» освітніх програм «Менеджмент виробничої та комерційної діяльності», «Менеджмент зовнішньоеконо-мічної діяльності», «Менеджмент фінансово-кредитної діяльності», «Менеджмент інформаційних технологій» та "Логістика" /укладач Козловський В.О. Вінниця : ВНТУ, 2022. 92 с.
3. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Підприємництво в системі інституційних змін» та індивідкальні (розрахункові) завдання для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» освітньої програми «Менеджмент виробничої та комерційної діляьності» /Укладач В.О.Козловський. Вінниця, ВНТУ, 2022 – 62 с.
4. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Виробниче та комерційне підприємництво» для студентів бакалаврату спеціальності 073 – «Менеджмент» освітньої програми «Менеджмент виробничої та комерційної діяльності» /Козловський В.О., Причепа І.В. Вінниця: ВНТУ, 2022. 40 с.
5. Методичні вказівки до виконання економічної частини магістерських кваліфікаційних робіт / Уклад. : В. О. Козловський, О. Й. Лесько, В. В. Кавецький. – Вінниця : ВНТУ, 2021. – 42 с.
6. Методичні вказівки до виконання магістерської кваліфікаційної роботи студентами спеціальності «Менеджмент» освітньої програми «Менеджмент підприємств, організацій і установ» / Уклад. В. О. Козловський, О. Й. Лесько. – Вид. 3-е, переробл. і допов. – Вінниця : ВНТУ, 2021. – 64 с.
7. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Організація виробництва» для студентів спеціальності 073 – «Менеджмент» / Уклад.: В. В. Кавецький, В. О. Козловський, О. Й. Лесько. – [4-те вид., оновлене]. – Вінниця : ВНТУ, 2021. – 60 с.
8. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Організація виробництва» для студентів спеціальності 073 – «Менеджмент» / Уклад.: В. В. Кавецький, В. О. Козловський, О. Й. Лесько. – [4-те вид., оновлене]. – Він-ниця : ВНТУ, 2021. – 60 с.
9. Козловський В.О. Методичні вказвіки до самостійної роботи з дисципліни "Основи підприємництва" та індивідуальні (розрахункові) завдання для стуудентів спеціальності 073 - "Менеджмент" освітньої програми "Менеджмент виробничої та комерційної діяльності
10. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Виробниче та комерційне підприємництво" та індивідуальні (розрахункові) завдання для студентів спеціальності 073 - "Менеджмент" освітньої програми "Менеджмент виробничої та комерційної діяльності" / Уколадачі В. О. Козловський, І. В. Причепа. Вінниця : ВНТУ, 2021. 59 с.
11. Методичні вказівки до виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи студентами спеціальності "Менеджмент" освітньої програми "Менеджмент виробничої та комерційної діяльності". 3-є видання, переробл. і доп. Вінниця : ВНТУ, 2021. 51 с
12. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» для студентів магістратури спеціальності 073 «Менеджмент» / Уклад. В. О. Козловський. – Вінниця : ВНТУ, 2019. – 36 с.
13. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ» для студентів спеціальності 073 – Менеджмент / Уклад. В. В. Кавецький, В. О. Козловський. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – 61 с.

Навчальні посібники (11)

1. Козловський, В. О. K59 Основи підприємництва : навчальний посібник. Видання 3-ге, переробл. та доповн. / В. О. Козловський. Вінниця : 2023. 132 с.
2. Глобальні закономірності розвитку ринку інновацій та біржової діяльності : навч. посібник / В.О.Козловський, О.Й.Лесько [2-ге видання, перероб. та доп].- Вінниця: ВНТУ, 2019. – 131 с.
3. Козловський В.О. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : навчальний посібник / Козловський В.О – Вінниця : ВНТУ, 2019 – 150 с.
4. Козловський В.О. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : практикум / Козловський В.О. [2-ге вид., перероб. та доп]. – Вінниця : ВНТУ, 2019 – 138 с.
5. Глобальні закономірності розвитку ринку інновацій та біржової діяльності : навчальний посібник / В. О. Козловський, О. Й. Лесько. – [2-ге вид., перероб. та доп.]. – Вінниця : ВНТУ, 2019. – 131 с.
6. Козловський В.О. Виробниче та комерційне підприємництво: Навч. посібник: / В.О.Козловський, О.Й.Лесько – Вінниця: ВНТУ, 2018. – 154 с.
7. Виробниче та комерційне підприємництво : навчальний посібник. / В. О. Козловський, О. Й. Лесько – Вінниця : 2018. – 156 с.
8. Козловський В.О. Основи підприємництва Навчальний посібник. У 2-х частинах. Частина І. Козловський В.О.–[ Вид. 2-ге, переробл. та доповн.] – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 119 с.
9. Козловський В.О. Основи підприємництва Навчальний посібник. У 2-х частинах. Частина І І. Козловський В.О. – [Вид. 2-ге, переробл. та доповн.] – Вінниця: ВНТУ, 2017.– 116 с.
10. Козловський В. О. Основи зовнішньоекономічної діяльності Навчальний посібник. У 2-х частинах. Частина І. Козловський В.О. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 142 с.
11. Козловський В. О. Основи зовнішньоекономічної діяльності Навчальний посібник. У 2-х частинах. Частина ІІ. Козловський В.О. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 143 с.

Робочі програми (1)

1. Козловський В.О. Робоча програма навчальної дисципліни "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" 073 "Менеджмент" - Менеджмент підприємств, організацій та установ"

Силабуси (5)

1. Козловський В. О. ПІДПРИЄМНИЦТВО В СИСТЕМІ ІНСТИТУЦІЙНИХ ЗМІН (вибірковий)
2. Козловський В. О. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА (силабус) 073 Менеджмент виробничої та комерційної діяльності
3. ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦТВА (силабус) 073 Менеджмент виробничої та комерційної діяльності
4. ПІДПРИЄМНИЦТВО В СИСТЕМІ ІНСТИТУЦІЙНИХ ЗМІН (силабус) 073 Менеджмент виробничої та комерційної діяльності
5. Козловський В.О. Менеджмент ЗЕД