Козловський Володимир Олександрович

Викладач ВНТУ

Навчально-методична робота

Методичні вказівки (20)

1. Козловський В. О. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «Виробничий менеджмент» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» освітньої програми «Менеджмент виробничої та комерційної діяльності» [Електронний ресурс]
2. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Основи підприємництва» та індивідуальні (розрахункові) за-вдання для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» освітньої програми «Менеджмент виробничої та комерційної діяльності» / Укладач В. О. Козловський. – Вінниця : ВНТУ, 2022.– 62 с.
3. Методичні вказівки до самос-тійної роботи з дисципліни «ЗЕД підприємства» та індивідуальні розрахункові завдання для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» освітніх програм «Менеджмент виробничої та комерційної діяльності», «Менеджмент зовнішньоеконо-мічної діяльності», «Менеджмент фінансово-кредитної діяльності», «Менеджмент інформаційних технологій» та "Логістика" /укладач Козловський В.О. Вінниця : ВНТУ, 2022. 92 с.
4. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Підприємництво в системі інституційних змін» та індивідкальні (розрахункові) завдання для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» освітньої програми «Менеджмент виробничої та комерційної діляьності» /Укладач В.О.Козловський. Вінниця, ВНТУ, 2022 – 62 с.
5. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Виробниче та комерційне підприємництво» для студентів бакалаврату спеціальності 073 – «Менеджмент» освітньої програми «Менеджмент виробничої та комерційної діяльності» /Козловський В.О., Причепа І.В. Вінниця: ВНТУ, 2022. 40 с.
6. Методичні вказівки до виконання економічної частини магістерських кваліфікаційних робіт / Уклад. : В. О. Козловський, О. Й. Лесько, В. В. Кавецький. – Вінниця : ВНТУ, 2021. – 42 с.
7. Методичні вказівки до виконання магістерської кваліфікаційної роботи студентами спеціальності «Менеджмент» освітньої програми «Менеджмент підприємств, організацій і установ» / Уклад. В. О. Козловський, О. Й. Лесько. – Вид. 3-е, переробл. і допов. – Вінниця : ВНТУ, 2021. – 64 с.
8. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Організація виробництва» для студентів спеціальності 073 – «Менеджмент» / Уклад.: В. В. Кавецький, В. О. Козловський, О. Й. Лесько. – [4-те вид., оновлене]. – Вінниця : ВНТУ, 2021. – 60 с.
9. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Організація виробництва» для студентів спеціальності 073 – «Менеджмент» / Уклад.: В. В. Кавецький, В. О. Козловський, О. Й. Лесько. – [4-те вид., оновлене]. – Він-ниця : ВНТУ, 2021. – 60 с.
10. Козловський В.О. Методичні вказвіки до самостійної роботи з дисципліни "Основи підприємництва" та індивідуальні (розрахункові) завдання для стуудентів спеціальності 073 - "Менеджмент" освітньої програми "Менеджмент виробничої та комерційної діяльності
11. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Виробниче та комерційне підприємництво" та індивідуальні (розрахункові) завдання для студентів спеціальності 073 - "Менеджмент" освітньої програми "Менеджмент виробничої та комерційної діяльності" / Уколадачі В. О. Козловський, І. В. Причепа. Вінниця : ВНТУ, 2021. 59 с.
12. Методичні вказівки до виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи студентами спеціальності "Менеджмент" освітньої програми "Менеджмент виробничої та комерційної діяльності". 3-є видання, переробл. і доп. Вінниця : ВНТУ, 2021. 51 с
13. Кавецький В. В., Козловський В. О., Лесько О. Й. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Організація виробництва» для студентів спеціальності 073 – «Менеджмент»
14. Козловський В. О., Лесько О. Й., Кавецький В. В. Методичні вказівки до виконання економічної частини магістерських кваліфікаційних робіт
15. Козловський В. О., Лесько О. Й., Кавецький В. В. Методичні вказівки до виконання економічної частини магістерських кваліфікаційних робіт
16. Кавецький В. В., Козловський В. О., Лесько О. Й. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Організація виробництва» для студентів спеціальності 073 – «Менеджмент»
17. Козловський В. О., Лесько О. Й. Методичні вказівки до виконання магістерської кваліфікаційної роботи студентами спеціальності «Менеджмент» освітньої програми «Менеджмент підприємств, організацій і установ»
18. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» для студентів магістратури спеціальності 073 «Менеджмент» / Уклад. В. О. Козловський. – Вінниця : ВНТУ, 2019. – 36 с.
19. Кавецький В. В., Козловський В. О. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Управління інноваціями» для студентів спеціальності 073 – Менеджмент
20. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ» для студентів спеціальності 073 – Менеджмент / Уклад. В. В. Кавецький, В. О. Козловський. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – 61 с.

Навчальні посібники (12)

1. Глобальні закономірності розвитку ринку інновацій та біржової діяльності : навч. посібник / В.О.Козловський, О.Й.Лесько [2-ге видання, перероб. та доп].- Вінниця: ВНТУ, 2019. – 131 с.
2. Козловський В.О. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : навчальний посібник / Козловський В.О – Вінниця : ВНТУ, 2019 – 150 с.
3. Козловський В.О. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : практикум / Козловський В.О. [2-ге вид., перероб. та доп]. – Вінниця : ВНТУ, 2019 – 138 с.
4. Глобальні закономірності розвитку ринку інновацій та біржової діяльності : навчальний посібник / В. О. Козловський, О. Й. Лесько. – [2-ге вид., перероб. та доп.]. – Вінниця : ВНТУ, 2019. – 131 с.
5. Козловський В. О., Лесько О. Й. Глобальні закономірності розвитку ринку інновацій та біржової діяльності : навчальний посібник
6. Козловський В.О. Виробниче та комерційне підприємництво: Навч. посібник: / В.О.Козловський, О.Й.Лесько – Вінниця: ВНТУ, 2018. – 154 с.
7. Виробниче та комерційне підприємництво : навчальний посібник. / В. О. Козловський, О. Й. Лесько – Вінниця : 2018. – 156 с.
8. Козловський В. О., Лесько О. Й. Виробниче та комерційне підприємництво : навчальний посібник
9. Козловський В.О. Основи підприємництва Навчальний посібник. У 2-х частинах. Частина І. Козловський В.О.–[ Вид. 2-ге, переробл. та доповн.] – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 119 с.
10. Козловський В.О. Основи підприємництва Навчальний посібник. У 2-х частинах. Частина І І. Козловський В.О. – [Вид. 2-ге, переробл. та доповн.] – Вінниця: ВНТУ, 2017.– 116 с.
11. Козловський В. О. Основи зовнішньоекономічної діяльності Навчальний посібник. У 2-х частинах. Частина І. Козловський В.О. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 142 с.
12. Козловський В. О. Основи зовнішньоекономічної діяльності Навчальний посібник. У 2-х частинах. Частина ІІ. Козловський В.О. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 143 с.

Робочі програми (1)

1. Козловський В.О. Робоча програма навчальної дисципліни "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" 073 "Менеджмент" - Менеджмент підприємств, організацій та установ"

Силабуси (4)

1. Козловський В. О. ПІДПРИЄМНИЦТВО В СИСТЕМІ ІНСТИТУЦІЙНИХ ЗМІН (вибірковий)
2. Козловський В. О. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА (силабус) 073 Менеджмент виробничої та комерційної діяльності
3. ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦТВА (силабус) 073 Менеджмент виробничої та комерційної діяльності
4. Козловський В.О. Менеджмент ЗЕД